Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017 (VI.30.) rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01- 2017. 07. 01

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése által biztosított jogalkotási hatáskörében a következőket rendeli el:

1. §


Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletének IV. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe a következő lép:


„IV. A versenytárgyalás meghirdetése

A versenytárgyalási (pályázati) felhívást Mezőkeresztes Város Önkormányzat hivatalos honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni.”


2. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.   Majoros János s.k.                                                                    dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

       polgármester                                                                                              jegyző