Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.27.) rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 02. 01

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. §


Helyi népszavazást a település választópolgárai 25%-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

2. §


(1) Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 6/2001. (IV.28.) önkormányzati rendelete.            Majoros János s.k.                                                     dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

             polgármester                                                                               jegyző