Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 10/2009. (VIII.06.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 01- 2021. 09. 09

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 10/2009. (VIII.06.) rendelet módosításáról[1]

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelye által biztosított jogalkotási hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdése, 92. § (2) bekezdés f.) pontja figyelembevételével a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a következő melléklet lép:

  • 1. számú melléklet a 10/2009. (VIII.06.) számú rendelethez

intézményi térítési díjak

Térítési díj ÁFA-val

Szociális alapszolgáltatások térítési díja:

1. Étkeztetés (szállítás nélkül):

2015. évben új ellátott

- Nyugdíjminimum 150 %-át (42.750.- Ft) meg nem

haladó jövedelem 470.- Ft/fő/nap

- Nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a (42.751-85.500 Ft)

közötti jövedelem 560.- Ft/fő/nap

- Nyugdíjminimum 300 %-át (85.501.- Ft) meghaladó

jövedelem (100 %) 610.- Ft/fő/nap

2. Nappali ellátást biztosító intézményi ellátások:

- Idősek nappali ellátása étkezés nélkül

(ÁFA mentes): 3.102.- Ft/fő/nap

Az ellátás költségét az önkormányzat a R. 5. § (1) bekezdése alapján átvállalja.

Az intézményi ellátottak étkezési térítési díja:

- Nyugdíjminimum 150 %-át (42.750.- Ft) meg nem

haladó jövedelem (-30 %) 560.- Ft/fő/nap

- Nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a (42.751-85.500 Ft)

közötti jövedelem (-20%) 645.- Ft/fő/nap

- Nyugdíjminimum 300 %-át (85.501.- Ft) meghaladó

jövedelem (100 %) 805.- Ft/fő/nap

2. § A rendelet 2015. április 1. napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 8/2010.(IX.02.) rendelet hatályát veszti.


[1] Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2021. szeptember 10. napjával.