Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I.31.) rendelete

a gyermekintézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2020. 03. 01 - 2021. 09. 07

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I.31.) rendelete

a gyermekintézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése által biztosított jogalkotási hatáskörében az 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) és a 148. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő térítési díjak az alábbiak:

Ellátottak (gyermekek) Térítési díj (100 %)

Óvoda 331 Ft

Bölcsőde 331 Ft

3 x –i étkezés 441 Ft

Menza 300 Ft

Tízórai 118 Ft

(2) A megállapított térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

2. § A rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a gyermekintézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 1/2019. (II.16.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.