Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2022. 01. 01

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítéséről1

2021.01.01.

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Dudar Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre -, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) – (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.

1. § A Dudari Közös önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évben illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke:

a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményük 20%-a,

b) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményük 20%-a.

2. § (1) Jelen rendelet 2021. január 01. napján lép hatályba,

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére 2020. évre illetménykiegészítés megállapításáról szóló 17/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelet.

1

Az önkormányzati rendeletet a Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. január 1. napjával.