Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete

a Dunaföldvári piac és vásár működésének egészségügyi járványhelyzeti szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2021. 03. 13

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/D.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Egészségügyi járványhelyzet fennállásának időtartama alatt a piacon és a vásárban kötelező a maszk használata.

2. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Dunaföldvári piac működésének egészségügyi járványhelyzeti és veszélyhelyzeti szabályainak megállapításáról szóló 23/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet.


Dunaföldvár, 2021. március 11.                                               Horváth Zsolt                                        dr. Boldoczki Krisztina

                                 polgármester                                                    jegyző

Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2021. március 12.                                                                               dr. Boldoczki Krisztina

                                                                                          jegyző