Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 30

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

490 833 137 Ft

Költségvetési bevétellel

                      431 936 763 Ft

Költségvetési kiadással

58 896 374 Ft

költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. sz.  mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Dudari Melegkonyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Kiskópé Óvoda Dudar bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.4., 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


..........................................

.......................................

Tóth Edina Kitti sk.

dr. Szivák Péter sk.

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve:


Dudar, 2019. május 29.

                                                                                                                      dr. Szivák Péter sk.

                                                                                           jegyző