Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A képviselő-testület a 2016. évi zárszámadási költségvetését:


366 100 473 Ft

Költségvetési bevétellel

272 977 254 Ft

Költségvetési kiadással

                 92 864 897 Ft

költségvetési egyenleggel     


hagyja jóvá.

2. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint az önkormányzat hivatalának mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a Kiskópé Óvoda mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak mérlegszerű bevételeit és kiadásait az 2.1-2.3. melléklet szerint fogadja el.

 (5) A  képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3.1. és a 3.2. melléklet szerint fogadja el.
3. §


 (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

 (2) Az Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak mérlegszerű bevételeit és kiadásait az 6.1-6.1.2. melléklet tartalmazza.

(3) A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatainak mérlegszerű bevételeit és kiadásait a 6.2., 6.2.1. melléklet mutatja be.

(4)  A Kiskópé Óvoda kötelező, önként vállalat feladatainak mérlegszerű bevételeit és kiadásait a  6.3., 6.3.1., 6.3.2. sz. melléklet tükrözi.


4. §Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Tóth Edina Kitti sk.                                          dr. Szivák Péter sk.

polgármester

jegyző
A rendelet kihirdetve:


Dudar, 2017. május 30.

dr. Szivák Péter sk.

       jegyző