Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018 (V.31..) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

291 985 857 Ft

költségvetési bevétellel

311 597 562 Ft

költségvetési kiadással


93 115 219 Ft

költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. 2017. évben az önkormányzatnál nemleges.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.2.,6.3., 6.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Dudari Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek – Dudari Melegkonyha és Kiskópé Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8.1.1-8.1.3, valamint a 8.2.., 8.2.1-8.2.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. §


Jelen rendelet a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.
..........................................

.......................................

Tóth Edina Kitti sk.

dr. Szivák Péter sk.

polgármester

jegyzőA rendelet kihirdetve:


Dudar, 2018. május 31. napján 20 órakor.

                                                                                  dr. Szivák Péter sk.

                                                                                           jegyző