Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01 - 2018. 01. 02

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

 16/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 26.§,

32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§, 48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése,

115.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:
1.§        Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2.§        A rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Mező Gáborné

polgármester


Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2017. november 28. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző