Dudar Község Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2016 (XII.8.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2017. 01. 01

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Dudar község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra


Az alapellátás körzetei

2. §

(1) Dudar község önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 8416 Dudar, Hunyadi u. 3.

(3) A háziorvosi alapellátás ellátási körzete Dudar és Bakonynána települések teljes közigazgatási területe.


3. §

(1) Dudar község önkormányzat teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 8416 Dudar, Hunyadi u. 3.

(3) A házi gyermekorvosi alapellátás ellátási körzete Dudar és Bakonynána települések teljes közigazgatási területe.


4. §

(1) Dudar község önkormányzat teljes közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.

(2) Az alapellátás székhelye: 8420 Zirc, József A. u. 17. Telephely címe: 8416 Dudar, Hunyadi u. 3.

(3) A fogorvosi alapellátás ellátási körzete Zirc I. számú fogászati körzete, valamint Eplény, Bakonyoszlop, Bakonynána és Dudar települések teljes közigazgatási területe.
5. §

(1) Dudar község önkormányzat teljes közigazgatási területe egy védőnői alapellátási körzetet alkot.

(2) Az alapellátás székhelye: 8420 Zirc, Ady u. 3. Telephely címe: 8416 Dudar, Hunyadi u. 3.

(3) A védőnői alapellátás ellátási körzete Dudar és Bakonynána települések teljes közigazgatási területe.


6.§

Az iskola-egészségügyi ellátás a házi gyermekorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 8416 Dudar, Hunyadi u. 3. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.


Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

7.§

(1) A Képviselő-testület a házi, illetve házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a Zirci Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott központi orvosi ügyelet útján látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 8420 Zirc, József A. u. 17.

(2) A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Csolnoky Ferenc Kórház Szájsebészet 8200 Veszprém, Kórház utca 1.

(3) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 8200 Veszprém, Halle utca 5/D.


Záró rendelkezések

8. §


 Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Tóth Edina Kitti sk.                                           dr. Szivák Péter sk.

                polgármester                                                          jegyzőA rendelet kihirdetve:

Dudar, 2016. december 08.

dr. Szivák Péter sk.

       jegyző