Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

Kunszállás Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2005.(III.22.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 28

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (VIII.27) önkormányzati rendelete a Kunszállás község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2005. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. §. (1) bekezdésében, továbbá 62. § (6) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1)Kunszállás község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 10/A. § (3) a) helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Kialakítható telek területe: min 550 m²

                                                                  szélessége: min 20 m


(2) A R. 10/A. § (3) b) helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Beépítési mód: oldalhatáron álló,”.


(3) A R. 10/A § (4) bekezdése törlésre kerül.


(4) A R. 29.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi lép szöveg lép:

            „(4) Azonosított régészeti lelőhelyek a következők:

 1. Görög tanya: 0214/24, 0214/25, 0214/26, 0214/27
 2. Görög-tanya 1.: 0208/26, 0214/28, 0214/19, 0214/17, 0214/18, 0214/16, 0214/22, 0214/21
 3. Görög tanya 2.: 0214/21, 0214/22, 0214/23, 0214/19, 0214/28, 0208/26, 0214/24
 4. Templomrét-Rácz-tanya: 0194/20, 0193/2, 0193/30, 0193/26, 0193/25
 5. Határdomb: 085, 087, 086/1, 0406/16, 0258, 0261/44, 0259
 6. M5 út 104. lelőhely: 0301/5, 0301/14, 0372/59, 0372/124, 0372/115, 0375/1
 7. M5 út 106. lelőhely: 0299/12, 0299/44, 0299/43, 0299/13
 8. M5 út 107. lelőhely: 0285/2, 0285/6, 0285/44
 9. M5 út 108. lelőhely: 012/88, 012/89, 012/90, 0285/2, 0285/44, 0299/41, 0292/1, 012/91, 76/34
 10. M5 út 109. lelőhely: 0286/3, 0286/22, 0285/39
 11. M5 út 110. lelőhely: 0287/16, 0287/17
 12. M5 út 111. lelőhely: 0295/25
 13. M5 út 112. lelőhely: 0295/19, 0295/16, 0295/15, 0295/17, 0295/3, 0292/2, 0295/18
 14. M5 út 113. lelőhely: 0288/12
 15. M5 út 113/a lelőhely: 0288/54, 0288/38, 0288/37, 0288/36, 0288/16, 0288/12
 16. M5 út 114. lelőhely: 0295/33
 17. M5 út 115. lelőhely: 0288/9, 0288/11, 0288/10, 0287/22, 0288/54, 0282/49, 0282/48
 18. M5 út 116. lelőhely: 0295/30, 0295/39
 19. M5 út 167. lelőhely: 0288/10, 0288/11
 20. 104. számú tanya: 0255/35
 21. Roskó-tanya: 0267/4, 0267/9
 22. Pintér-tanya: 033/8, 033/9
 23. Hátas-dűlő: 037/35, 037/6, 037/7, 037/9, 037/11, 037/10, 037/8, 037/47, 037/36
 24. Horvát Tranzit 110.: 061/30, 061/29, 061/31, 061/5, 061/34, 061/4, 061/35, 061/32, 061/36, 061/49, 060, 061/6, 059/14, 061/47, 061/48
 25. Pintér-tanya 1.: 033/8, 033/7, 033/6, 033/5, 033/9, 033/10
 26. Pintér-tanya: 017/17, 017/13, 017/11, 017/10, 017/9, 029/1, 033/12, 033/4, 033/5, 033/7, 033/6
 27. Faluszél Ny: 040, 039/25, 039/26, 039/29, 039/53, 039/37, 039/47, 039/48, 039/50, 039/43, 039/44
 28. Székes: 049/11, 049/7
 29. Róka-dűlő: 05/64
 30. Székes II.: 031, 047, 049/11, 046, 049/7, 032/12, 030/18
 31. M5 út 165. lelőhely: 040/18, 05/48, 04/72, 04/104, 04/103, 05/2
 32. HT 138, M5 autópálya: 04/58, 04/92, 04/72, 04/35, 04/86, 04/91, 04/76,    040/22, 040/42, 040/43”


 1. §

A R.  mellékletét képező belterület szabályozási terv SZ-2 rajzszámú szelvénye módosul e rendelet 1. melléklete szerint.


3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen el nem bírált ügyekben is, ha az építési tevékenységet vagy a telekalakítást kérelmező számára kedvezőbb.Kovács Imre                                                                                   Heródekné Szász Ágota

polgármester                                                                                             jegyző