Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete

a születési támogatásról szóló 3/2019.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 24

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

1/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete

a születési támogatásról szóló 3/2019.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kunszállás Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


A  születési támogatásról szóló 3/2019.(I.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe ezen rendelkezés lép:


„(2) Születési támogatás egyszeri pénzbeli támogatás, melynek összege gyermekenként

      35.000 Ft.”


Záró rendelkezés


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezését 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
                  Almási Roland Márk                                                        Heródekné Szász Ágota

                     polgármester                                                                               jegyző
A rendelet kihirdetve: 2021. február 23.

                                                                                                Heródekné Szász Ágota                                                                                                                                                                                jegyző