Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 10. 27 - 2021. 03. 24

KUNSZÁLLÁS Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

12/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete


 a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számárólKunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte.
2. §   

   A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezet címében a „helyi népszavazás, népi kezdeményezés” szövegrész helyébe a „helyi népszavazás” szöveg lép.


3. §


      A Rendelet 47. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

      „47. § A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben, valamint külön önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.”


4. §


      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


5. §


Hatályát veszti a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 3/2016. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet.Kovács Imre                                                                Heródekné Szász Ágota 

      polgármester                                                                              jegyzőA rendelet kihirdetve:

Kunszállás, 2017. október 26.

                                                                                        Heródekné Szász Ágota 

                                                                                                      jegyző