Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (IX.1.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020.(I.28.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 01

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


5/2020. (IX.1.) önkormányzati rendelete


a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (I.28.) rendelet módosításáról


Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (I. 28.) rendeletét (a továbbiakban R.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki.


1. §


A R. 2. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1 sz. mellékletben rögzíti az alábbiak szerint:


Bevételi főösszege:  471.333.211 Ft

 Kiadási  főösszege:  471.333.211 Ft.


2. §


A R. 1.1. sz. melléklete helyébe e rendelet                                  1.1 sz. melléklete lép.

A R. 2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet                                 2.1 sz. melléklete lép.

A R. 2.2. sz. melléklete helyébe e rendelet                                  2.2 sz. melléklete lép.

A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet                                         6. sz. melléklete lép.

A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet                                         7. sz. melléklete lép.

A R. 9.1 sz. melléklete helyébe e rendelet                                    9.1 sz. melléklete lép.

A R. 9.2 sz. melléklete helyébe e rendelet                                    9.2 sz. melléklete lép.

A R. 9.3 sz. melléklete helyébe e rendelet                                    9.3 sz. melléklete lép.

.3. §


  1. E rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
  2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (I.28.) ÖR. 2. § (1) bekezdése, illetve 1.1, 2.1, 2.2, 6., 7., 9.1, 9.2, és 9.3 melléklete.


                               Almási Roland Márk                                                      Heródekné Szász Ágota

                               polgármester                                                                             jegyző
A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 1.


                                                                                                                                     Heródekné Szász Ágota

                                                                                                                                                      jegyző

Mellékletek