Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (V.31..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 31

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege


3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:


a; 73.128 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                                   63.844 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                                9.284 e Ft.


b; 87.454 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel                                  75.782 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                             11.672 e Ft.

állapítja meg.


(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) Szenyér Község Önkormányzat 2015. évi bevételeinek mérlegszerű bemutatása e rendelet 3. melléklete szerint, valamint 2015. évi kiadásainak mérlegszerű bemutatása e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.


(3) A képviselő – testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését a 5 melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) A képviselő- testület a felhalmozási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.(5) A képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi létszám adatait e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.


(6) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


4.§.


A képviselő – testület Szenyér Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 7. melléklet szerint, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján nettó 126.643 e Ft. mérlegfőösszeggel hagyja jóvá.


5.§.


A képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.


6.§.


A képviselő – testület az önkormányzat a 2015. december 31–i állapot szerinti maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


7.§.


E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.Kmf.
                                    Bogdán Imre                                      Vezér Ákos

                                   polgármester                                         jegyzőKihirdetve: 2016. május 31. 16 óra 30 perckor
                                                                                              Vezér Ákos

                                                                                                 jegyző