Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013 (XI.19.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2014. 01. 01

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő- testületének

17/2013(XI.19.)

önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdés a,) pontja és az 1990. évi C. tv. 1.§ (1) bekezdése (a továbbiakban: Htv.)  felhatalmazása alapján az helyi iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Szenyér község közigazgatási területére terjed ki.

Az adókötelezettség, az adó alanya

2. §

(1) Az adó  tárgya a 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.)  35.§(1) bekezdésében és ,  a 36§-ban ban meghatározott  tevékenység.

(2) Az adó alanya a Htv. 35. §(2) bekezdésben meghatározott adóalany . 

Az adó mértéke

3. §

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.

Záró rendelkezés

4. §

(1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2)E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a 11/2003 (XII.12.)  számú a helyi iparűzési adóról szóló rendelete, valamint a z azt módosító 13/2006( XII.12.) számú rendelete.

Szenyér, 2013. november 18 .

Bogdán Imre                                                    Hoffmanné dr. Németh Ildikó

 polgármester                                                                             jegyző

 

Szerkesztés...

Mellékletek