Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 27

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:

a; 72.075 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                           66.881 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                         5.194 e Ft.

b; 104.478 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel                          84.657 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                     19.821 e Ft.

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Szenyér Község Önkormányzat 2016. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(4) Szenyér Község Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4.§.


A képviselő – testület az önkormányzat a 2016. évi eredményének alakulását e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.


5.§.


A képviselő – testület Szenyér Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet szerint hagyja jóvá, a mérlegfőösszeg 63.751 e Ft.


6.§.


A képviselő - testület az önkormányzatnál 2016. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.


7.§.


A képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.


8.§.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Kmf.                                    Bogdán Imre                                                   Vezér Ákos

                                   polgármester                                                      jegyzőA rendelet kihirdetésének napja: 2017.05.26.

                                                                                                          Vezér Ákos

                                                                                                             jegyző

Mellékletek