Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XI.19.) önkormányzati rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2014. 01. 01

Szenyér Község Önkormányzatának

18/2013.(XI.19.)

önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdés a.) pontja és az 1990. évi C. tv. 1.§ (1) bekezdése (a továbbiakban: Htv.)  felhatalmazása alapján a magánszemélyek kommunális  adójáról az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Szenyér  község közigazgatási területére terjed ki.

Az adó alanya 

2. §

Az adó alanyát  a Htv. 24.§-a  határozza  meg.

Az adó mértéke

3. §

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként   8000 Ft/év.

Az adó tárgya

4.§

A lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmény)tulajdonjoga, valamint a  nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

       

5. §

Záró és hatályba léptetető rendelkezések 

E rendelet 2014. január  1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűen hatályát veszti, Szenyér Község Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2003(XII.12.) számú a magánszemélyek kommunális adójáról szóló , valamint az azt módosító szóló önkormányzati 12/2006( (XII. 15.)számú, valamint 13/2009(XII.18.) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletét módosító rendeletei .

Szenyér, 2013.  november 18. 

         Bogdán Imre                                                       Hoffmanné dr. Németh Ildikó

         polgármester                                                                                  jegyző

 

Szerkesztés...

Mellékletek