Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2021. 03. 24 - 2022. 01. 02

Kunszállás Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete


a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Kunszállás Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


A rendelet hatálya a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) kunszállási székhelyén foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre kiterjed.2. §


(1) A Hivatalban a 2021. évi igazgatási szünet

a) a nyári időszakban 2021. július 26. napjától 2021. július 30. napjáig, illetve

   2021. augusztus 23. napjától 2021. augusztus 27. napjáig,


b) a téli időszakban 2021. december 27. napjától 2021. december 31. napjáig tart.


(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel. A jegyző gondoskodik az ügyeleti rend kialakításáról.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. január 2. napján hatályát veszti.

Almási Roland Márk

                             polgármester

Heródekné Szász Ágota

jegyző


A rendelet kihirdetve: 2021. március 23.
Heródekné Szász Ágota

jegyző