Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2018.(XII.18.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 28

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2020.  (I.27.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2018. (XII.18.) rendelet módosításáról


Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2018. (XII. 18.) rendeletét (a továbbiakban R.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki.

1. §


A R. 2. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„Az Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1 sz. mellékletben rögzíti az alábbiak szerint:

Bevételi főösszege:  566.261.941 Ft
 Kiadási  főösszege:  566.261.941 Ft.

2. §


A R. 1.1.  sz. melléklete helyébe e rendelet              1.1 sz. melléklete lép.
A R. 2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet               2.1 sz. melléklete lép. 
A R. 2.2. sz. melléklete helyébe e rendelet              2.2 sz. melléklete lép. 
A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet                 6. sz. melléklete lép. 
A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet                 7. sz. melléklete lép. 
A R. 9.1 sz. melléklete helyébe e rendelet              9.1 sz. melléklete lép.
A R. 9.2 sz. melléklete helyébe e rendelet              9.2 sz. melléklete lép. 
A R. 9.3 sz. melléklete helyébe e rendelet              9.3 sz. melléklete lép.
.

3. §


(1)    E rendelet 2020. január 28-án lép hatályba.
(2)    E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2018. (XII.18.) ÖR. 2. § (1) bekezdése, illetve 1.1, 2.1, 2.2, 6., 7.,  9.1, 9.2, és 9.3 melléklete.


                               Almási Roland Márk                                                 Heródekné Szász Ágota
                               polgármester                                                                                jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. január 28.    
               Heródekné Szász Ágota
                                                                                                                                          jegyző