Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (V.16..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V. 16.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 01 - 2018. 07. 01

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2018. (V. 16.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2) pontjában rögzített feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ban, 40. § (1) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében és 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Tolna Megyei Szervezete díjakkal kapcsolatos véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§         A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


2.§         Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.                           Kovács János                                                       Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2018. május 14-i ülésén fogadta el. Kihirdetve: 2018. május 16. napján.


                                                                                                        Honti Sándor

                                                                                                            jegyző

Mellékletek