Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019 (XI.21..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 01. 01

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról.


Szedres község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés f) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§         A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2012. (II. 10.) rendelet 3. § (2) és (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) A Képviselő-testület állandó bizottságának tagja – bizottsági tisztségenként – havi 10.000.- Ft tiszteletdíjban részesül.

              (3) A Képviselő-testület állandó bizottságának elnöke – bizottsági tisztségenként – havi 15.000.- Ft tiszteletdíjban részesül.”


2.§         Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2019. november 19-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2019. november 21. napján.


                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző