Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 19) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 03. 13 - 2021. 03. 13

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 19) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét gyakoroló Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti a Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Kovács János

polgármester


Honti Sándor

jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a polgármester 2021. március 11. napján fogadta el. Kihirdetve 2021. március 12. napján.Honti Sándor

jegyző