Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 3/2017 (III.24..) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 03. 25

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§ Helyi népszavazást a választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3.§ Hatályát veszti  a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 5/2001. (VI.6.) önkormányzati rendelet.Nemesbük, 2017. március 21.                   Dr. Prótár Henrietta                                           dr. Simotics Barnabás

                   Jegyző                                                                polgármester

            

Kihirdetve: Nemesbük, 2017. március 24.

dr. Prótár Henrietta

jegyző