Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.2..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.19) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 03 - 2021. 02. 03

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.19) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét gyakoroló Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi

 1. költségvetési bevételek előirányzatát                                                337 994 881 Ft
 2. költségvetési kiadások előirányzatát                                                 394 572 322 Ft
 3. költségvetési hiányát                                                                           56 577 441 Ft
 4. finanszírozási bevételek előirányzatát                                              59 715 255 Ft
 5. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                3 137 814 Ft
 6. bevételi főösszegét                                                                              397 710 136 Ft
 7. kiadási főösszegét                                                                                397 710 136 Ft

összegben állapítja meg.”


2. §


(1) A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 397 710 136 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   106 715 655 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            89 615 373 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          82 500 000 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             24 434 285 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       243 000 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   625 000 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             33 861 568 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     59 715 255 Ft”

(2) A Kv. rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               261 974 910 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      135 735 226 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             229 146 558 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        164 579 176 Ft”


3. §


(1) A Kv. rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 397 710 136 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  89 538 124 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      14 336 367 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    59 128 480 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               8 751 000 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           113 676 743 Ft
 6. Beruházások                                                                                         16 199 891 Ft
 7. Felújítások                                                                                            92 941 717 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      3 137 814 Ft”

(2) A Kv. rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 304 031 131 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        93 679 005 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3)A Kv. rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              288 568 528 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         109 141 608 Ft”


4. §


(1) A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 384 548 596 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  106 715 655 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            89 615 373 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          82 500 000 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             11 633 285 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       243 000 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   625 000 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             33 861 568 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     59 354 715 Ft”

(2) A Kv. rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               248 813 370 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                       135 735 226 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                      0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             219 969 420 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        164 579 176 Ft”


5. §


(1) A Kv. rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 384 548 596 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  39 297 477 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      6 029 367 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    29 033 207 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               8 751 000 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           113 676 743 Ft
 6. Beruházások                                                                                         15 564 891 Ft
 7. Felújítások                                                                                            92 941 717 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      79 254 194 Ft”

(2) A Kv. rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 290 869 591 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        93 679 005 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 7. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              276 041 988 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         108 506 608 Ft”


6. §


(1) A Kv. rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen 89 277 920 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  0 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          0 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             12 801 000 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   0 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             0 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     76 476 920 Ft”

(2) A Kv. rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               89 277 920 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             89 277 920 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        0 Ft”


7. §


(1) A Kv. rendelet 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 89 277 920 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  50 240 647 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      8 307 000 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    30 095 273 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               0 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           0 Ft
 6. Beruházások                                                                                         635 000 Ft
 7. Felújítások                                                                                            0 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      0 Ft”

(2) A Kv. rendelet 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 89 277 920 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 10. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              88 642 920 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         635 000 Ft”


8. §


(1) A Kv. rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 109 141 608 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                16 199 891 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     92 941 717 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft”

(2) A Kv. rendelet 12. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 108 506 608 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                15 564 891 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     92 941 717 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 12. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 635 000 Ft.”


9. §


A Kv. rendelet 14. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege 97 163 870 F t, melyből:

 1. általános tartalék                                                                                 6 921 364 Ft
 2. céltartalék                                                                                             90 242 506 Ft”


10. §


(1) A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kv. rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kv. rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Kv. rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Kv. rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Kv. rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Kv. rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Kv. rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Kv. rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Kv. rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Kv. rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.


11. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kovács János

polgármester


Honti Sándor

jegyző
Kihirdetési záradék: A rendeletet a polgármester 2021. február 1. napján fogadta el. Kihirdetve 2021. február 2. napján.
Honti Sándor

jegyző
Mellékletek