Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 01 - 2020. 07. 02

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

 16/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 26.§,

32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§, 48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése,

115.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:
1.§        Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérelmeket a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalnál (9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30., a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.”


2.§       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

Mező Gáborné

polgármester


Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2020. június 30. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyzőMellékletek