Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 3/2021 (III.19..) önkormányzati rendelete

A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap elrendeléséről

Hatályos: 2021. 03. 20- 2023. 09. 08

Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 3/2021 (III.19..) önkormányzati rendelete

A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap elrendeléséről1

2021.03.20.

Nemesbük község Önkormányzat Polgármestere a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2), 232. § (3) és 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § E rendelet hatálya a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre és munkavállalókra terjed ki.

2. § (1) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban az igazgatási szünet:

a) nyáron a tárgyév 31. hetének első napjától augusztus 20. napjáig tart,

b) télen december 27. napjától december 31. napjáig tart.

(2) A jegyző az igazgatási szünet időtartamára vonatkozó szabadság engedélyezésekor gondoskodik a zavartalan ügymenet és a feladatellátás biztosításáról.

(3) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 9. napjával.