Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2019. 12. 18 - 2021. 01. 02

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről


Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. - 15. §-aiban foglaltak figyelembe vételével a következőket rendeli el.


1. §


A rendelet hatálya a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) kunszállási székhelyén foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre kiterjed.


2. §


(1) A Hivatalban a 2020. évi igazgatási szünet

a.) a nyári időszakban  2020. július 20. napjától 2020. július 24. napjáig, illetve

    2020. augusztus 24. napjától 2020. augusztus 29. napjáig,

b) a téli időszakban      2020. december 28. napjától 2020. december 31. napjáig tart.


(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel.


3. §


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet 2021. január 2. napján hatályát veszti.Almási Roland Márk               Heródekné Szász Ágota 

polgármester                              jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. december 17.

 Heródekné Szász Ágota

jegyző