Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 15/2016. (XII.22.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 29 - 2017. 11. 30

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


13/2017.  (XI.28.) önkormányzati rendelete


a 2017. évi költségvetésről szóló 15/2016. (XII.22.) rendelet módosításáról


Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 15/2016. (XII. 22.) rendeletét (a továbbiakban R.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki.


1. §


A R. 2. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1 sz. mellékletben rögzíti az alábbiak szerint:


Bevételi főösszege: 351 397 604

Kiadási  főösszege:  351 397 604
2. §


A R. 1.1.  sz. melléklete helyébe e rendelet                                    1.1 sz. melléklete lép.

A R. 2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet                                    2.1 sz. melléklete lép.

A R. 2.2. sz. melléklete helyébe e rendelet                                     2.2 sz. melléklete lép.

A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet                                           6. sz. melléklete lép.

A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet                                           7. sz. melléklete lép.

A R. 9.1 sz. melléklete helyébe e rendelet                                      9.1 sz. melléklete lép.

A R. 9.2 sz. melléklete helyébe e rendelet                                      9.2 sz. melléklete lép.

A R. 9.3 sz. melléklete helyébe e rendelet                                       9.3 sz. melléklete lép.

.
3. §


  1. E rendelet 2017. november 29-én lép hatályba.
  2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 15/2016. (XII.22.) ÖR. 2. § (1) bekezdése, illetve 1.1, 2.1, 2.2, 6., 7.,  9.1, 9.2, és 9.3 melléklete.                               Kovács Imre                                                                         Heródekné Szász Ágota

                               polgármester                                                                            jegyző


A rendelet kihirdetve: 2017. november 28.


                                                                                                                                     Heródekné Szász Ágota

                                                                                                                                      jegyző


Mellékletek