Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.19..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 20 - 2020. 02. 20

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi

 1. költségvetési bevételek előirányzatát                                                311 454 352 Ft
 2. költségvetési kiadások előirányzatát                                                 350 317 564 Ft
 3. költségvetési hiányát                                                                           38 863 212 Ft
 4. finanszírozási bevételek előirányzatát                                              41 900 146 Ft
 5. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                3 036 934 Ft
 6. bevételi főösszegét                                                                              353 354 498 Ft
 7. kiadási főösszegét                                                                                353 354 498 Ft

összegben állapítja meg.”

2. §


(1) A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 353 354 498 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  103 175 277 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            57 492 357 F t
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          100 265 484 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             22 484 599 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       96 890 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   516 610 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             27 423 135 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     41 900 146 Ft”

(2) A Kv. rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               343 122 488 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      10 232 010 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             268 342 116 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        85 012 382 Ft”


3. §


(1) A Kv. rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 353 354 498 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  86 045 080 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      15 730 523 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    65 035 602 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               9 262 700 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           87 064 238 Ft
 6. Beruházások                                                                                         17 946 966 Ft
 7. Felújítások                                                                                            69 232 455 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      3 036 934 Ft”

(2) A Kv. rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 347 235 258 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        6 119 240 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3)A Kv. rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              266 175 077 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         87 179 421 Ft”


4. §


(1) A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 337 884 288 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  100 940 839 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            57 492 357 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          100 265 484 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             9 715 400 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       96 890 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   516 610 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             27 423 135 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     41 433 573 Ft”

(2) A Kv. rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               327 652 278 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      10 232 010 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             252 871 906 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        85 012 382 Ft”5. §


(1) A Kv. rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 337 884 288 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  36 695 078 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      6 428 307 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    37 840 608 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               9 262 700 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           87 064 238 Ft
 6. Beruházások                                                                                         17 692 966 Ft
 7. Felújítások                                                                                            69 232 455Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      73 667 936 Ft”

(2) A Kv. rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 331 765 048 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        6 119 240 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 7. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              250 958 867 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         86 925 421 Ft”


6. §


 (1) A Kv. rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen 86 101 212 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  2 234 438 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          0 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             12 769 199 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   0 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             0 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     71 097 575 Ft”

(2) A Kv. rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               86 101 212Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

a. működési bevételek                                                                             86 101 212 Ft

b. felhalmozási bevételek                                                                        0 Ft”


7. §


(1) A Kv. rendelet 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 86 101 212 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  49 350 002 Ft

ebből személyi illetmény:26 28000 Ft

 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      9 302 216 Ft
 2. Dologi kiadások                                                                                    27 194 994 Ft
 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               0 Ft
 4. Egyéb működési célú kiadások                                                           0 Ft
 5. Beruházások                                                                                         254 000 Ft
 6. Felújítások                                                                                            0 Ft
 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 8. Finanszírozási kiadások                                                                      0 Ft”

(2) A Kv. rendelet 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 86 101 212 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 10. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              85 847 212 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         254 000 Ft”


8. §


(1) A Kv. rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 87 179 421 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                17 946 966 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     69 232 455 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft”

(2) A Kv. rendelet 12. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 86 925 421 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                17 692 966 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     69 232 455 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 12. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 254 000 Ft.”


9. §


(1) A Kv. rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kv. rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kv. rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kv. rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kv. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kv. rendelet 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kv. rendelet 7. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kv. rendelet 8. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kv. rendelet 9. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kv. rendelet 10. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kv. rendelet 11. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kv. rendelet 12. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kv. rendelet 13. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Kv. rendelet 14. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Kv. rendelet 17. számú melléklete helyébe a 15. melléklet lép.


10.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Kovács János

polgármester


Honti Sándor

jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2020.  február 17-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2020. február 19. napján.Honti Sándor

jegyző
Mellékletek