Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (IX.29..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 19) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 30 - 2020. 09. 30

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 19) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi

 1. költségvetési bevételek előirányzatát                                                242 444 967 Ft
 2. költségvetési kiadások előirányzatát                                                 298 227 925 Ft
 3. költségvetési hiányát                                                                           55 782 958 Ft
 4. finanszírozási bevételek előirányzatát                                              58 920 772 Ft
 5. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                3 137 814 Ft
 6. bevételi főösszegét                                                                              301 365 739 Ft
 7. kiadási főösszegét                                                                                301 365 739 Ft

összegben állapítja meg.”


2. §


(1) A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 301 365 739 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  98 130 832 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            4 996 867 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          83 600 000 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             21 562 700 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       243 000 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   200 000 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             33 711 568 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     58 920 772 Ft”

(2) A Kv. rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               253 695 604 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      47 670 135 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             221 555 069 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        79 810 670 Ft”


3. §


(1) A Kv. rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 301 365 739 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  89 618 903 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      14 186 367 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    59 774 566 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               8 651 000 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           20 517 997 Ft
 6. Beruházások                                                                                         14 685 612 Ft
 7. Felújítások                                                                                            90 793 480 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      3 137 814 Ft”

(2) A Kv. rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 209 834 971 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        91 530 768 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3)A Kv. rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              195 886 647 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         105 479 092 Ft”


4. §


(1) A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 288 204 199 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  98 130 832 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            4 996 867 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          83 600 000 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             8 761 700 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       243 000 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   200 000 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             33 711 568 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     58 560 232 Ft”

(2) A Kv. rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               240 534 064 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      47 670 135 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             208 393 529 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        79 810 670 Ft”


5. §


(1) A Kv. rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 288 204 199 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  39 284 847 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      6 029 367 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    29 622 702 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               8 651 000 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           20 517 997 Ft
 6. Beruházások                                                                                         14 050 612 Ft
 7. Felújítások                                                                                            90 793 480 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      79 254 194 Ft”

(2) A Kv. rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 196 673 431 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        91 530 768 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 7. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              183 360 107 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         104 844 092 Ft”


6. §


(1) A Kv. rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen 89 277 920 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  0 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          0 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             12 801 000 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   0 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             0 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     76 476 920 Ft”

(2) A Kv. rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               89 277 920 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             89 277 920 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        0 Ft”


7. §


(1) A Kv. rendelet 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 89 277 920 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  50 334 056 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      8 157 000 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    30 151 864 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               0 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           0 Ft
 6. Beruházások                                                                                         635 000 Ft
 7. Felújítások                                                                                            0 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      0 Ft”

(2) A Kv. rendelet 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 89 277 920 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 10. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              88 642 920 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         635 000 Ft”


8. §


(1) A Kv. rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 105 479 092 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                14 685 612 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     90 793 480 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft”

(2) A Kv. rendelet 12. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 104 844 092 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                14 050 612 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     90 793 480 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 12. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 635 000 Ft.”


9. §


(1) A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kv. rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kv. rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Kv. rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Kv. rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Kv. rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Kv. rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Kv. rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Kv. rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Kv. rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Kv. rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.


10.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács János

polgármester


Honti Sándor

jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2020. szeptember 28-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2020. szeptember 29. napján.
Honti Sándor

jegyző
Mellékletek