Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 12. 31

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


9/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítésérőlKunszállás Község Polgármestere a 478/2020.(XI.3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §

A rendelet hatálya a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


  1. §

A Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2021. évben – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltaktól eltérően – 46.380 forint.


  1. §

A Hivatal valamennyi köztisztviselője egységesen 2021. évre felsőfokú iskolai vagy érettségi végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.


  1. §

Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és 2022. január 1. nappal hatályát veszti.             Almási Roland Márk                                               Heródekné Szász Ágota

                   polgármester                                                                  jegyző


     

A rendelet kihirdetve: 2020. december 22.


                                                                                                Heródekné Szász Ágota 

                                                                                                           jegyző