Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelete

A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 07. 01

Kunszállás Község Önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2017 (VI.27.) önkormányzati rendelete


A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításárólA köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése és a 232/A §-a alapján kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet 40.§-ban meghatározott 3. mellékletében foglalt feladatkörökbe tartozó ügyekben véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével- a következőket rendeli el:


1.§ A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.


2. § Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.Kunszállás, 2017. június 26.                 Kovács Imre                                                             dr. Kovács Zsanett

                 polgármester                                                               megbízott jegyzőA rendelet kihirdetve: 2017. június 27.
                                                                                               dr. Kovács Zsanett 

                                                                                                 megbízott jegyző


Mellékletek