Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (I.24.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 10/2018.(XII.18.) ÖR módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 24 - 2021. 03. 24KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének 1/2019.(I.24.)

önkormányzati rendelete

a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 

10/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításárólKunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:1. §


Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 10/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2. § Az illetményalap 2019. évben 46.380 forint.”


2. §


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezését 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
      Kovács Imre                     Heródekné Szász Ágota  

      polgármester                                jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. január 24.


                                                                                                Heródekné Szász Ágota  

                                                                                                         jegyzőMellékletek