Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a születési támogatásról

Hatályos: 2019. 12. 18

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

17/2019.(XII.17.) önkormányzati rendelete

a születési támogatásról szóló 3/2019.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


A  születési támogatásról szóló 3/2019.(I.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe ezen rendelkezés lép:


„(2) Születési támogatás egyszeri pénzbeli támogatás, melynek összege gyermekenként

      30.000 Ft.”


Záró rendelkezés

2. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezését 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.    Almási Roland Márk                                                         Heródekné Szász Ágota .

    polgármester                                                                                             jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. december 17.

                                                                                                      Heródekné Szász Ágota .                                                                                                                                                              jegyző