Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselői illetményalapról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 12. 31

Kunszállás Község Önkormányzat

Képviselő-testületének 15/2019.(XII.17.)

önkormányzati rendelete

a köztisztviselők 2020. évi illetményalapjárólKunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


E rendelet hatálya Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2. §


Az illetményalap 2020. évben 46.380 forint.


3. §


E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.Kunszállás, 2019. december 11.
      Almási Roland Márk                                                           Heródekné Szász Ágota 

             polgármester                                                                             jegyzőA rendelet kihirdetve: 2019. december 17.                                                                                                Heródekné Szász Ágota 

                                                                                                           jegyző