Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (II.20..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 2 .) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 21 - 2019. 02. 21

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 2 .) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Szedres Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


Szedres Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi

 1. költségvetési bevételek előirányzatát                                                246 545 803 Ft
 2. költségvetési kiadások előirányzatát                                                 274 867 405 Ft
 3. költségvetési hiányát                                                                           28 321 602 Ft
 4. finanszírozási bevételek előirányzatát                                              31 591 419 Ft
 5. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                3 269 817 Ft
 6. bevételi főösszegét                                                                              278 137 222 Ft
 7. kiadási főösszegét                                                                                278 137 222 Ft

összegben állapítja meg.”


2. §


(1) A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 278 137 222 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  106 423 824 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            0 F t
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          102 618 325 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             25 573 745 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       100 000 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   603 750 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             11 226 159 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     31 591 419 Ft”

(2) A Kv. rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               253 509 041 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      24 628 181 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             255 472 255 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        22 664 967 Ft”


3. §


(1) A Kv. rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 278 137 222 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  72 975 275 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      13 955 537 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    60 678 435 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               12 006 100 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           24 349 520 Ft
 6. Beruházások                                                                                         74 381 439 Ft
 7. Felújítások                                                                                            16 521 099 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      3 269 817 Ft”

(2) A Kv. rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 261 616 123 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        16 521 099 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3)A Kv. rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              187 234 684 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        90 902 538 Ft”

4. §


(1) A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 264 256 391 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  105 410 301 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          102 618 325 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             12 798 272 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       100 000 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   603 750 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             11 226 159 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     31 499 584 Ft”

(2) A Kv. rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               239 628 210 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      24 628 181 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             241 591 424 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        22 664 967 Ft”

5. §


(1) A Kv. rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 264 256 391 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  33 474 540 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      5 988 320 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    34 461 194 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               12 006 100 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           24 349 520 Ft
 6. Beruházások                                                                                         72 613 425 Ft
 7. Felújítások                                                                                            16 521 099 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      64 842 193 Ft”

(2) A Kv. rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 247 735 292Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        16 521 099 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 7. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              175 121 867 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         89 134 524 Ft”

6. §


(1) A Kv. rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen 75 453 207 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  1 013 523 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          0 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             12 775 473 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   0 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             0 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     61 664 211 Ft”

(2) A Kv. rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               75 453 207Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             75 453 207 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        0 Ft”

7. §


(1) A Kv. rendelet 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 74 453 207 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  39 500 735 Ft

ebből személyi illetmény:15 904 500 Ft

 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      7 967 217 Ft
 2. Dologi kiadások                                                                                    26 217 241 Ft
 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               0 Ft
 4. Egyéb működési célú kiadások                                                           0 Ft
 5. Beruházások                                                                                         1 768 014 Ft
 6. Felújítások                                                                                            0 Ft
 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 8. Finanszírozási kiadások                                                                      0 Ft”

(2) A Kv. rendelet 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 75 453 207 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 10. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              73 685 193 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         1 768 014 Ft”

8. §


(1) A Kv. rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 90 902 538 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                74 381 439 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     16 521 099 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft”

(2) A Kv. rendelet 12. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 89 134 524 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                74 613 425 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     16 521 099 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 12. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 1 768 014 Ft.”


9. §


(1) A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kv. rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kv. rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Kv. rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Kv. rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Kv. rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Kv. rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Kv. rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Kv. rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Kv. rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Kv. rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.


10. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kovács János

polgármester


Honti Sándor

jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2019. február 19-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2019. február 20. napján.Honti Sándor

jegyző
Mellékletek