Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (I.29.) önkormányzati rendelete

Születési támogatásokról

Hatályos: 2021. 02. 24 - 2022. 01. 29

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (I.29.) önkormányzati rendelete

Születési támogatásokról

2021.02.24.

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 23. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A születési támogatás célja a család, mint a társadalom alapvető egységének segítése, a gyermekvállalás feltételeinek javítása, a gyermek születését követően az anyagi terhek csökkentése. A családnak nyújtott támogatás elismeri a család és gyermekvállalás fontosságát.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Kunszállás községben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és a településen életvitelszerűen élő gyermek családjára terjed ki.

Születési támogatás

3. § (1) Születési támogatásra jogosult azon gyermek törvényes képviselője

a) aki a gyermek születésekor és a kérelem benyújtásakor is életvitelszerűen Kunszállás település közigazgatási területén él,

b) akinek Kunszállás közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhelye van és a gyermek születését megelőzően is Kunszállás közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezett.

(2) Születési támogatás egyszeri pénzbeli támogatás, melynek összege gyermekenként 35.000 Ft.[1] [2]

(3) A születési támogatás megállapításánál a jövedelmi helyzetet nem kell vizsgálni.

(4) A születési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a születési anyakönyvi kivonatát, melyre kifizetéskor a támogatás összegét rá kell vezetni, továbbá a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.

(5) A születési támogatás iránti kérelmet e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon a gyermek születésének napjától számított 3 hónapon belül lehet benyújtani.

(6) A születési támogatás iránti ügyben benyújtott kérelem elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik.

Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.