Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (XI.21..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 20) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 22 - 2019. 11. 22

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 20) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi

 1. költségvetési bevételek előirányzatát                                                261 009 990 Ft
 2. költségvetési kiadások előirányzatát                                                 296 735 388 Ft
 3. költségvetési hiányát                                                                           35 725 398 Ft
 4. finanszírozási bevételek előirányzatát                                              38 762 332 Ft
 5. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                3 036 934 Ft
 6. bevételi főösszegét                                                                              299 772 322 Ft
 7. kiadási főösszegét                                                                                299 772 322 Ft

összegben állapítja meg.”


2. §


(1) A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 299 772 322 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  98 541 927 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            17 365 246 F t
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          96 249 678 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             20 816 504 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       96 890 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   516 610 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             27 423 135 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     38 762 332 Ft”

(2) A Kv. rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               290 410 262 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      9 362 060 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             254 887 051 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        44 885 271 Ft”


3. §


(1) A Kv. rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 299 772 322 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  89 595 675 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      17 624 605 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    67 658 242 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               8 496 918 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           40 763 605 Ft
 6. Beruházások                                                                                         16 388 450 Ft
 7. Felújítások                                                                                            56 207 893 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      3 036 934 Ft”

(2) A Kv. rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 294 204 900 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        5 567 422 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3)A Kv. rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              227 175 979 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         72 596 343 Ft”


4. §


(1) A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 285 162 412 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  96 369 644 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            17 365 246 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          96 249 678 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             8 845 450 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       96 890 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   516 610 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             27 423 135 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     38 295 759 Ft”

(2) A Kv. rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               275 800 352 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      9 362 060 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             240 277 141 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        44 885271 Ft”


5. §


(1) A Kv. rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 285 162 412 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  36 695 070 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      7 194 089 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    40 848 501 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               8 496 918 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           40 763 605 Ft
 6. Beruházások                                                                                         16 134 450 Ft
 7. Felújítások                                                                                            56 207 893Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      78 821 878 Ft”

(2) A Kv. rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 279 594 990 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        5 567 422 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 7. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              212 820 069Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         72 342 343 Ft”


6. §


(1) A Kv. rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen 90 394 854 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  2 172 283 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          0 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             11 971 054 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   0 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             0 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     76 251 517 Ft”

(2) A Kv. rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               90 394 854 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             90 394 584 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        0 Ft”


7. §


(1) A Kv. rendelet 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 90 394 854 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  52 900 597 Ft

ebből személyi illetmény:26 28000 Ft

 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      10 430 516 Ft
 2. Dologi kiadások                                                                                    26 809 741 Ft
 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               0 Ft
 4. Egyéb működési célú kiadások                                                           0 Ft
 5. Beruházások                                                                                         254 000 Ft
 6. Felújítások                                                                                            0 Ft
 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 8. Finanszírozási kiadások                                                                      0 Ft”

(2) A Kv. rendelet 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 90 394 854 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 10. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              90 140 854 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         254 000 Ft”


8. §


(1) A Kv. rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 72 596 343 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                16 388 450 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     56 207 893 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft”

(2) A Kv. rendelet 12. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 72 342 343 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                16 134 450 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     56 207 893 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 12. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 254 000 Ft.”


9. §


(1) A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kv. rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kv. rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Kv. rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Kv. rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Kv. rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Kv. rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Kv. rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Kv. rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Kv. rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Kv. rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.


10.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács János

polgármester


Honti Sándor

jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2019. november 19-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2019. november 21. napján.Honti Sándor

jegyző
Mellékletek