Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.21.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 22

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


  1. §

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

2. §


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kunszállás, 2016. március 21.
            Kovács Imre                                                                           dr. Faragó Zsolt

            polgármester                                                                                h. jegyzőA rendelet kihirdetve:

2016. március 21.

                                                                                                           dr. Faragó Zsolt

                                                                                                                h. jegyző