Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020 (XII.11..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 19) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 12 - 2020. 12. 12

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 19) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét gyakoroló Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi

 1. költségvetési bevételek előirányzatát                                                297 789 258 Ft
 2. költségvetési kiadások előirányzatát                                                 353 572 216 Ft
 3. költségvetési hiányát                                                                           55 782 958 Ft
 4. finanszírozási bevételek előirányzatát                                              58 920 772 Ft
 5. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                3 137 814 Ft
 6. bevételi főösszegét                                                                              356 710 030 Ft
 7. kiadási főösszegét                                                                                356 710 030 Ft

összegben állapítja meg.”


2. §


(1) A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 356 710 030 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  98 130 832 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            54 994 573 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          85 500 000 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             24 434 285 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       243 000 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   625 000 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             33 861 568 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     58 920 772 Ft”

(2) A Kv. rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               255 595 604 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      101 114 426 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             226 751 654 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        129 958 376 Ft”


3. §


(1) A Kv. rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 356 710 030 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  89 688 124 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      14 186 367 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    59 228 480 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               8 651 000 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           74 276 159 Ft
 6. Beruházások                                                                                         16 199 891 Ft
 7. Felújítások                                                                                            91 342 195 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      3 137 814 Ft”

(2) A Kv. rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 264 630 547 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        92 079 483 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3)A Kv. rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              249 167 944 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         107 542 086 Ft”


4. §


(1) A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 343 548 490, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  98 130 832 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            54 994 573 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          85 500 000 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             11 633 285 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       243 000 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   625 000 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             33 861 568 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     58 560 232 Ft”

(2) A Kv. rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               242 434 064 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                       101 114 426 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                      0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             213 590 114 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        129 958 376 Ft”


5. §


(1) A Kv. rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 343 548 490 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  39 297 477 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      6 029 367 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    29 133 207 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               8 651 000 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           74 276 159 Ft
 6. Beruházások                                                                                         15 564 891 Ft
 7. Felújítások                                                                                            91 342 195 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      79 254 194 Ft”

(2) A Kv. rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 251 469 007 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        92 079 483 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 7. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              236 641 404 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         106 907 086 Ft”


6. §


 (1) A Kv. rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen 89 277 920 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  0 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          0 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             12 801 000 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   0 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             0 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     76 476 920 Ft”

(2) A Kv. rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               89 277 920 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             89 277 920 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        0 Ft”


7. §


(1) A Kv. rendelet 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 89 277 920 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  50 390 647 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      8 157 000 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    30 095 273 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               0 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           0 Ft
 6. Beruházások                                                                                         635 000 Ft
 7. Felújítások                                                                                            0 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      0 Ft”

(2) A Kv. rendelet 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 89 277 920 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 10. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              88 642 920 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         635 000 Ft”


8. §


(1) A Kv. rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 107 542 086 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                16 199 891 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     91 342 195 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft”

(2) A Kv. rendelet 12. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 106 907 086 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                15 564 891 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     91 342 195 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 12. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 635 000 Ft.”


9. §


A Kv. rendelet 14. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege 57 763 286 F t, melyből:

 1. általános tartalék                                                                                 3 676 139 Ft
 2. céltartalék                                                                                             54 087 147 Ft”


10. §


(1) A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kv. rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kv. rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Kv. rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Kv. rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Kv. rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Kv. rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Kv. rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Kv. rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Kv. rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Kv. rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.


11.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

a) A képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a részükre adható szociális, jóléti juttatásokról szóló 11/2001.  (X. 29.) önkormányzati rendelet;

b) Szedres Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet;

c) Szedres Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet;

d) Szedres Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelet;

e) Szedres Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet;

f) Szedres Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet;

g) Szedres Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet;

h) Szedres Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete;

i) Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet;

j) Szedres Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelet;

k) Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.
Kovács János

polgármester


Honti Sándor

jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a polgármester 2020. december 10. napján fogadta el. Kihirdetve 2020. december 11. napján.


Honti Sándor

jegyzőMellékletek