Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 01 - 2020. 07. 02

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló

1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §    Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei előirányzatát 67.765.817,- Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 65.990-769,- Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 1.775.048,- Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 95.545.000,- Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 80.680.374,- Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 14.864.626,- Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 96.810.953,- Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -14.689.605,- Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét -13.089.578,- Ft-ban,

állapítja meg.”


2. §     A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §     A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §     A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. §     A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. §     A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. §     A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. §     A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10. §   A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

11. §   A Kr. 16. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

12.§      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

    


Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. június 30. napján kihirdetésre került.

                                                                                                    

                                                                                Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző