Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (VIII.13..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 20) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 14 - 2019. 08. 14

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2019. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 20) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi

 1. költségvetési bevételek előirányzatát                                                220 246 550 Ft
 2. költségvetési kiadások előirányzatát                                                 255 971 948 Ft
 3. költségvetési hiányát                                                                           35 725 398 Ft
 4. finanszírozási bevételek előirányzatát                                              38 762 332 Ft
 5. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                3 036 934 Ft
 6. bevételi főösszegét                                                                              259 008 882 Ft
 7. kiadási főösszegét                                                                                259 008 882 Ft

összegben állapítja meg.”


2. §


(1) A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 259 008 882 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  90 324 502 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            0 F t
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          81 613 519 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             20 326 894 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       96 890 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   461 610 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             27 423 135 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     38 762 332 Ft”

(2) A Kv. rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               250 191 432 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      8 817 450 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             231 488 857 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        27 520 025 Ft”


3. §


(1) A Kv. rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 259 008 882 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  84 763 141 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      16 957 676 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    57 893 688 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               9 968 000 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           41 104 108 Ft
 6. Beruházások                                                                                         4 648 200 Ft
 7. Felújítások                                                                                            40 637 135 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      3 036 934 Ft”

(2) A Kv. rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 253 894 295 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        5 114 587 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3)A Kv. rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              213 723 547 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         45 285 335 Ft”


4. §


(1) A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 245 543 685 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  89 296 932 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          81 613 519 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             8 355 840 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       96 890 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   461 610 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             27 423 135 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     38 295 759 Ft”

(2) A Kv. rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               236 726 235 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      8 817 450 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             218 023 660 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        27 520 025 Ft”


5. §


(1) A Kv. rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 245 543 685 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  32 785 585 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      6 710 360 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    31 122 419 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               9 968 000 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           41 104 108 Ft
 6. Beruházások                                                                                         4 394 200 Ft
 7. Felújítások                                                                                            40 637 135 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      78 821 878 Ft”

(2) A Kv. rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 240 429 098Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        5 114 587 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 7. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              200 512 350 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         45 031 335 Ft”


6. §


(1) A Kv. rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen 89 250 141 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  1 027 570 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          0 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             11 971 054 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   0 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             0 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     76 251 517 Ft”

(2) A Kv. rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               89 250 141Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 9. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             89 250 141 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        0 Ft”


7. §


(1) A Kv. rendelet 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 89 250 141 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  51 977 556 Ft

ebből személyi illetmény:26 28000 Ft

 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      10 247 316 Ft
 2. Dologi kiadások                                                                                    26 771 269 Ft
 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               0 Ft
 4. Egyéb működési célú kiadások                                                           0 Ft
 5. Beruházások                                                                                         254 000 Ft
 6. Felújítások                                                                                            0 Ft
 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 8. Finanszírozási kiadások                                                                      0 Ft”

(2) A Kv. rendelet 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 89 250 141 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 10. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              88 996 141 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         254 000 Ft”


8. §


(1) A Kv. rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 45 285 335 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                4 648 200 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     40 637 135 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft”

(2) A Kv. rendelet 12. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 45 031 335 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                4 394 200 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     40 637 135 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 12. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 254 000 Ft.”


9. §


(1) A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kv. rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kv. rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Kv. rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Kv. rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Kv. rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Kv. rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Kv. rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Kv. rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Kv. rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Kv. rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.


10. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács János

polgármester


Honti Sándor

jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2019. augusztus 12-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2019. augusztus 13. napján.


Honti Sándor

jegyző

Mellékletek