Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakásokról és helyiségekről szóló 4/2009.(II.17.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2015. 03. 02

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Kunszállás Község Önkormányzatának az önkormányzati lakásokról és helyiségekről szóló 4/2009.(II.17.) rendeletének melléklete helyébe e rendelet melléklete kerül.

2. §


  1. E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba és 2015. március 2-án hatályát veszti.
  2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunszállás Község

Önkormányzatának az önkormányzati lakásokról és helyiségekről szóló 4/2009.(II.17.) rendeletének melléklete.

                                     
                            Kovács Imre                                                       dr. Bóna Csaba

                            polgármester                                                              jegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. február 17.

                                                                                                     dr. Bóna Csaba

                                                                                                          jegyző

Mellékletek