Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2017. 06. 28 - 2018. 01. 02

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének


7/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelete


a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. - 15. §-aiban foglaltak figyelembe vételével, a következőket rendeli el.


1. §


A rendelet hatálya a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) kunszállási székhelyén foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre kiterjed.2. §


(1) A Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet

a.) a nyári időszakban 2017. július 10. napjától 2017. július 28. napjáig, illetve

      2017. augusztus 8. napjától 2017. augusztus 18. napjáig,


b) a téli időszakban 2017. december 21. napjától 2017. december 30. napjáig tart.


(2) Az igazgatási szünet alatt a Hivatal ügyeletet tart. Az ügyeleti rendet a jegyző intézkedésben állapítja meg.


(3) Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

3. §


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet 2018. január 2. napján hatályát veszti.           Kovács Imre                                                  dr. Kovács Zsanett

           polgármester                                                   megbízott jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. június 27.                                                                              dr. Kovács Zsanett

                                                                               megbízott jegyző

Mellékletek