Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

költségvetésről szóló 11/2018.(XII.18.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 27


KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


11/2019.  (VIII.27.) önkormányzati rendelete


a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2018. (XII.18.) rendelet módosításáról


Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2018. (XII. 18.) rendeletét (a továbbiakban R.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki.


1. §


A R. 2. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1 sz. mellékletben rögzíti az alábbiak szerint:


Bevételi főösszege:  519.787.844 Ft

 Kiadási  főösszege:  519.787.844 Ft.


2. §


A R. 1.1.  sz. melléklete helyébe e rendelet                                   1.1 sz. melléklete lép.

A R. 2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet                                  2.1 sz. melléklete lép.

A R. 2.2. sz. melléklete helyébe e rendelet                                    2.2 sz. melléklete lép.

A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet                                          6. sz. melléklete lép.

A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet                                          7. sz. melléklete lép.

A R. 9.1 sz. melléklete helyébe e rendelet                                     9.1 sz. melléklete lép.

A R. 9.2 sz. melléklete helyébe e rendelet                                     9.2 sz. melléklete lép.

A R. 9.3 sz. melléklete helyébe e rendelet                                     9.3 sz. melléklete lép.

.
3. §


  1. E rendelet 2019. augusztus 27-én lép hatályba.
  2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2018. (XII.18.) ÖR. 2. § (1) bekezdése, illetve 1.1, 2.1, 2.2, 6., 7.,  9.1, 9.2, és 9.3 melléklete.


                               Kovács Imre                                                                        Heródekné Szász Ágota

                               polgármester                                                                            jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. augusztus 27.                                                 

                                                                                                                                     Heródekné Szász Ágota

                                                                                                                                      jegyző