Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2017. 12. 20 - 2019. 01. 02

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének


18/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete


a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. - 15. §-aiban foglaltak figyelembe vételével a következőket rendeli el.


1. §


A rendelet hatálya a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) kunszállási székhelyén foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre kiterjed.2. §


(1) A Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet

a.) a nyári időszakban 2018. július 23. napjától 2018. július 27. napjáig, illetve

                                    2018. augusztus 21. napjától 2018. augusztus 24. napjáig,


b) a téli időszakban 2018. december 20. napjától 2018. december 28. napjáig tart.


(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyeletet tart. Az ügyeleti rendet a jegyző állapítja meg.


3. §


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Ezen rendelet 2019. január 2. napján hatályát veszti.
Kovács Imre

polgármester

Heródekné Szász Ágota

jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. december 19.Heródekné Szász Ágota.

jegyző