Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakásokról és helyiségekről szóló 4/2009.(II.17.) ÖR módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 01 - 2018. 03. 02

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2017. (XII.19.)  önkormányzati rendelete


az önkormányzati lakásokról és helyiségekről szóló 4/2009.(II.17.) rendelet módosításáról


Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Kunszállás Község Önkormányzatának az önkormányzati lakásokról és helyiségekről szóló 4/2009.(II.17.) rendeletének melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.2. §


(1)   E rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba és 2018. március 2-án hatályát veszti.

(2)   E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzatának az önkormányzati lakásokról és helyiségekről szóló 4/2009.(II.17.) rendeletének melléklete.
                            Kovács Imre.                                                Heródekné Szász Ágota

                            polgármester                                                              jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. december 19.

                                                                                              Heródekné Szász Ágota

                                                                                                          jegyző

melléklet a 17./2017.(XII.19.) önkormányzati rendelethez
I. A lakbér mértéke a nem költségalapon meghatározott lakbérű lakások esetében:


293 Ft/m2/hó+ÁFA


II. A lakbér mértéke költségalapon meghatározott lakbérű lakások esetében:


585 Ft/m2/hó+ÁFA


III. Az Önkormányzat és Intézményeinek dolgozói - valamint a velük költöző szerződő felek - az önkormányzati ingatlan lakáscélú bérlése esetén az II.) pontban meghatározott összegből 40% kedvezményben részesülnek.

Mellékletek