Szedrs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018 (IX.18..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (IX. 18.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 19 - 2018. 09. 19

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2018. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Szedres Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


Szedres Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi

 1. költségvetési bevételek előirányzatát                                                199 740 773 Ft
 2. költségvetési kiadások előirányzatát                                                 225 025 441 Ft
 3. költségvetési hiányát                                                                           25 284 668 Ft
 4. finanszírozási bevételek előirányzatát                                              28 554 485 Ft
 5. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                3 269 817 Ft
 6. bevételi főösszegét                                                                              228 295 258 Ft
 7. kiadási főösszegét                                                                                228 295 258 Ft

összegben állapítja meg.”


2. §


(1) A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 228 295 258 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  90 702 479 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            8 313 784 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          69 600 000 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             19 616 510  Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   200 000 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             11 308 000 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     28 554 485 Ft”

(2) A Kv. rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               199 360 964 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      28 934 294  Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             197 334 666 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        30 960 592 Ft”


3. §


(1) A Kv. rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 228 295 258 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  71 359 880 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      14 323 418 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    52 812 509 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               14 351 000 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           20 216 001 Ft
 6. Beruházások                                                                                         35 924 044 Ft
 7. Felújítások                                                                                            16 038 589 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      3 269 817 Ft”

(2) A Kv. rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 212 256 669 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        16 038 589 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3)A Kv. rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              176 332 625 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        51 962 633 Ft”

4. §


(1) A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 216 650 415 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  89 653 471 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            8 313 784 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          69 600 000 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             9 112 510 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   200 000 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             11 308 204 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     28 462 650 Ft”

(2) A Kv. rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               187 716 121 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      28 934 294 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             185 689 823 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        30 960 592 Ft”

5. §


(1) A Kv. rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 216 650 415 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  29 278 454 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      5 955 570 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    28 415 333 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               14 351 000 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           20 216 001 Ft
 6. Beruházások                                                                                         34 113 967 Ft
 7. Felújítások                                                                                            16 038 589 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      68 281 501 Ft”

(2) A Kv. rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 200 611 826Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        16 038 589 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 7. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              166 497 859 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         50 152 556Ft”

6. §


 (1) A Kv. rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen 76 656 527 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  1 049 008 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          0 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             10 504 000 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   0 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             0 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     65 103 519 Ft”

(2) A Kv. rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               76 656 527 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             76 656 527 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        0 Ft”

7. §


(1) A Kv. rendelet 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 76 656 527 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  42 081 426 Ft

ebből személyi illetmény:15 904 500 Ft

 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      8 367 848 Ft
 2. Dologi kiadások                                                                                    24 397 176 Ft
 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               0 Ft
 4. Egyéb működési célú kiadások                                                           0 Ft
 5. Beruházások                                                                                         1 810 077 Ft
 6. Felújítások                                                                                            0 Ft
 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 8. Finanszírozási kiadások                                                                      0 Ft”

(2) A Kv. rendelet 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 76 656 527 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 10. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              74 846 450 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         1 810 077 Ft”

8. §


(1) A Kv. rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 51 962 633 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                35 924 044 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     16 038 589 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft”

(2) A Kv. rendelet 12. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 50 152 556 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                34 113 967 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     16 038 589 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft”

(3) A Kv. rendelet 12. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 1 810 077 Ft.”


9. §


(1) A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kv. rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kv. rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Kv. rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Kv. rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Kv. rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Kv. rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Kv. rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Kv. rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Kv. rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Kv. rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.


10. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Kovács János

polgármester


Honti Sándor

jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2018. szeptember 17-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2018. szeptember 18. napján.


Honti Sándor

jegyző
Mellékletek